Madde 1 : Taraflar

1.1. Hizmet Sağlayan

Ünvanı: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Adresi : Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane 34433 İstanbul

02123340700

www.iksv.org

1.2. Hizmetten Yararlanan Tüketici

Üyelik formunda tüketicinin bilgileri yer almaktadır.

Madde 2 : Sağlanan Hizmetin Temel Nitelikleri

İKSV tarafından filmonline.iksv.org internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunulan hizmet, temel olarak belirli bir bedel karşılığında kullanıcıya belirli şartlar dahlinde filmi izleme hakkı tanınmasıdır. Kullanıcı, bilgisayar, mobil cihaz ve benzeri cihazlar kullanarak ulaşabildiği filmonline.iksv.org adresinde bulunan belirli filmleri (“İçerik”), öncesinde üye olmak kaydıyla ve her bir İçerik başına belirli bir ücret ödeyerek, internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde izleyebilecektir.

2.1.a. İKSV tarafından hangi içeriğin internet sitesine yükleneceği ve bu içeriğin hangi zaman aralığında erişilebilir olacağı filmonline.iksv.org adresinde duyurulacaktır.

2.1.b. Yayımlanan içeriklerin internet sitesinde erişilebilir olma süresi filmonline.iksv.org adresinde belirtilen tarih aralığıyla sınırlı olmak üzere her bir film için belirtildiği üzere 20.00’den veya 21.00’den başlamak üzere beş gün içinde toplam 30 saattir. Kullanıcı bedelini ödediği içeriği, içeriğin izlenmesini aktive etmesinden itibaren 30 saat içerisinde izleyebilir. 30 saat sonra içeriğin izlenmesi mümkün olmayacaktır. Bedel ödemesini gerçekleştiren kullanıcının bedelini ödediği içeriği yukarıda belirlenen tarihler arasında izlememesi yahut izlemenin aktive edilmesinden sonra 30 saat içerisinde izlemeyi tamamlamaması hallerinde, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir ve İKSV’den bu yönde bedel iade dahil herhangi bir talepte bulunulamaz.

2.1.c. Hizmetten yararlanabilmek için kullanıcı tarafından öncelikle internet sitesine üye olunması ve üyelik formunda yazılı bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. Talep edilen bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendisine sunulan Aydınlatma Metni dahilinde işlenecektir. Üye olan kullanıcının bu verilerin silinmesini talep etme hakkı olmakla birlikte, böyle bir durumda hizmetten yararlanmaya devam edemez.

2.1.d. filmonline.iksv.org adresinde yer alan içeriklere hukuka aykırı erişimin önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve İKSV’nin gerekli gördüğü sair durumlarda bedelini ödenen içeriklere erişim için gerekli olan teknik kriterleri değiştirilebilmektedir.

Madde 3 : Bedel ve Ödenme Şekli

3.1. Hizmet bedeli Eylül2020’de her bir film için 9,00 TL, Ekim2020 ve sonrasında her bir film için 11,00TL, toplu kombine paket için 69 TL, kısa film paketi için 29TL, Başka Sinema Ayvalık paketi için 49TL, Adana Film Festivali paketi için 59TL, Ulusal Belgesel Yarışması paketi için 90TL, Uluslararası Yarışma paketi için 100TL, Kino2020 13 filmlik paket için 100TL, Kino2020 6 filmlik paket için 50.-TL, Kasım 2020 seçkisi paketi için 90.-TL, Aralık 2020 kombine paketi için 170.-TL / Ocak 2021 15’lik kombine paketi 130.-TL, 12’lik paket 100TL.-, 9’luk paket 75TL.-, 6 filmlik kombine paket 50.- TL, Şubat 2021 12’lik kombine paket 100TL.- olarak belirlenmiştir. Kombine paket fiyatları, filmlerin gösterimden kalkışlarıyla güncellenecektir. İKSV’nin bunu her zaman değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

3.2. Ödeme, internet sitesi üzerinden kredi kartı ile yapılabilir.

3.3. Herhangi bir nedenle ücret tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut başka bir sebeple İKSV’ye ulaşmaz ise, İKSV hizmetin ifa edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 4. Hizmetin İfa Şartları

4.1. Kullanıcı, ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi kabulü ile ödemenin tahsilatının gerçekleşmesinin akabinde bedelini ödediği İçerik’i filmonline.iksv.org adresinde belirtilen tarihler arasında ve belirlenen şartlar dahilinde izleme hak ve yetkisine sahip olmaktadır.

4.2. Kullanıcıya sunulan hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, elektrik ve internet hizmetlerinde yaşanan kesintiler, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, terör eylemi, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, siber saldırılar, ulusal yas ve salgın hastalıklar ile BTK ve ilgili diğer yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararlar gibi sebeplerden kaynaklanan ve İKSV’nin doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince İKSV yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz.

Madde 5 : Cayma Hakkı

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan mal/hizmetin niteliği itibarıyla kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6. Şikayet ve İtirazlar

6.1. Kullanıcı bedelini ödediği içeriklerle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veya www.iksv.org adresi üzerinden iletilebilir. İletilmiş şikâyet başvuruları derhal kayıtlara alınacak olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede Kullanıcı’ya dönüş sağlanacaktır.

6.2. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Kullanıcının Mal veya Hizmeti bedelini ödediği ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.